• Bildiri gönderimi için aşağıda yer alan Şablonlar Kullanılmalıdır.
  • Uluslararası Kongre için birden fazla bildiri gönderen katılımcılar, ilk bildirisi haricindeki bildirileri ortak yabancı yazarlı olmalıdır. Bir yazar en fazla 3 bildiri gönderebilir.
  • Uluslararası kongremizin dili İngilizcedir. Sunum Türkçe yapılabilir.
  • Kağıt boyutu A4, Kenar boşlukları; Sol, sağ, üst ve alt 2,5 cm olmalıdır.
  • Bildiriler “.doc or .docx.” (Word) formatında “Times New Roman” fontu ile hazırlanmalı, yazı büyüklüğü 11, iki yana yaslı ve 1,0 boşluk olmalıdır. Paragraf girintisi 0,5 cm’dir. Paragraflar arası boşluk olmamalıdır. Ancak, Başlıklardan önce 6 aralık olmalıdır. Sayfa numarası eklememelidir.
  • Dipnotlar APA formatına uygun olarak metin içinde olmalıdır.
  • Özet metinler 150-250 kelime, tam metin bildiriler ise 3.000 ile 5.000 kelime arasında (özet, kaynakça, tablolar ve ekler dahil) olmalıdır. Özet ve tam metin bildirilerde İngilizce özet mutlaka olmalıdır. 3 Anahtar kelime ve 3 JEL kodu eklenmelidir.
  • İlk sayfada dipnot olarak şablondaki gibi; Akademik Unvan, Kurum, Çalışma Alanı, Ülke ve E-posta bilgileri yazılmalıdır.

Özet Şablonu için TIKLAYIN!

Tam Metin Şablonu için TIKLAYIN

 

Değerli Katılımcımız;
• IV. Uluslarası Kongremiz için yerel bildiri kontenjanımız dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.
• Ulusal Kongremiz için bildiri gönderimi devam etmektedir.
Kongremiz gösterdiğiniz ilgi dolayısıyla teşekkür ederiz.