Doktora Kolokyumun Amaçları

Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi Doktora Kolokyumu’nun amaçları ;

 1. Ülkemizde yapılan doktora tezlerinin kalitesini arttırmak;
 2. Tezlerden daha çok uygulanabilir bilginin çıkmasına katkı sağlamak,
 3. Uluslararası alan yazına katkısını artırmak,
 4. Doktora öğrencilerinin bakış açılarının genişlemesine katkı sağlamak,
 5. Genç bilim insanlarının gelişimine katkı sunmak,
 6. Doktora öğrencilerinin arasındaki iletişim ve etkileşimi arttırmaktır.

Doktora Kolokyumuna Başvuru,

Kolokyuma doktora öğrencileri;

 • Tez önerisi öncesi aşama,
 • Tez literatürünün yazımı aşaması,
 • Tez verilerinin toplaması sonrası
 • Tez analiz aşamasında katılabilirler.

Doktora Kolokyumu Yazım Klavuzu

 • Doktora Kolokyumunda sunulmak üzere gönderilecek devam eden ya da tez önerisi verilmiş doktora çalışmalarına ilişkin özetler aşağıdaki detaylara göre hazırlanması gerekmektedir.
 • Yapılandırılmış özet hazırlanırken
 • Başlık
 • Çalışmanın amacı,
 • Çalışmanın tasarımı
 • Çalışmanın yöntemi, Çalışmanın bulguları,
 • Çalışmanın çıkarımları,
 • Çalışmanın özgün değeri alt bölüm başlıkları şeklinde açıklanmalıdır.
 • Özetler; en fazla 750-1000 kelime, 1,5 satır aralığı, Times New Roman, 12 Punto, iki yana yaslı (kenar boşlukları 2,5cm) olacak şekilde kısa, öz ve çalışmayı kapsayıcı olmalıdır.
 • Doktora tezinde bulunulan aşamaya göre özette yer alacak bilgiler farklılaşabilir.
 • Yazarlara ilişkin İletişim vb. bilgiler,
 • Kaynakça APA stiline göre yapılmalıdır.
 • Toplamda en fazla 3000 kelime 10 sayfayı geçmemelidir.
 • Kolokyuma katılım için doktora tez öğrencisinden kongre katılım ücreti veya ekstra bir ücret alınmayacaktır.
 • Kolokyuma başvuru yapabilmek için danışman imzalı doldurulan Kolokyum Başvuru Formu taranmalı ve iasoscongress2020@gmail.com adresine e-posta yolu ile gönderilmelidir.