• Kongrede sunulan bildiriler Kısa Özet veya Tam Metin (Full Text) olarak kongre e-kitapçığında basılacaktır.

• Seçilmiş bildiriler aşağıdaki dergilerinde hakem sürecinden geçtikten sonra tam metin makale halinde yayınlanabilecektir.

•1-Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (http://dergipark.gov.tr/usaksosbil)

•2-Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi (http://www.bankasermaye.com/)

•3-Journal of Finance Economics and Social Research (JFESR) http://www.fesa.org.tr

•4-Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi (JSSR) https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssr

•5-Balıkesir Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi http://iibfdergi.balikesir.edu.tr

•6-Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi http://dergipark.org.tr/pub/dusbed

•7-Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/pub/gupayad

8-Turizm & Araştırma Dergisi http://www.turar.org/

9-Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi – Journal of Research in Economics Politics and Finance https://dergipark.org.tr/tr/pub/epfad

10-JEFR Journal Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi – Journal of Economics and Financial Researches https://www.jeafr.com/

• Kongrede sunulan seçili bildirilerden Emerald Publishing’de;

* Contemporary Issues in Finance and Economics,

* Contemporary Issues in Marketing, Management and Tourism başlıklı kitap bölümleri ücret karşılığında yayınlanması planlanmaktadır.  Basılması planlanan kitaplar 2019 yılında yayınlanan linkteki kitabımızın formatında olması planlanmaktadır.